Mutter:Goldy Flower Bob vom Jerichower Lamd


Vater:Bolero
Nova Bob vom Old Tom (Nova)
geb.: 13.01.2017
Ahnentafel
genetisch Fluffy frei
vollzahnig
Besitzer: Nancy Leetz-Rosenbohm